Endurobanan Remmene

 

Kullings MC har en endurobana bana på Remmene skjutfält. Den kan åkas av förare utan körkort och oregistrerade motorcyklar. Den är idag ca 14km lång. Starten är vid Samuelstorp och där kollar man vilket veckonummer det är och kör enligt skylten! Jämna veckor åt vänster och ojämna åt höger. Vid starten finns ett skåp med en logg pärm där man skriver in sig innan man börjar köra.

För att köra på banan krävs:

  • Medlemskap,
  • Svemo Licens,
  • Erlagd träningsavgift,
  • Träningsväst
  • Underskrivet kontrakt med klubben där ni intygar att ni har tagit del av villkoren som gäller.

Banans tillgänlighet:

  1. När skjutning ej sker och banan är öppen startar vi alltid vid ordinarie parkeringen vid röda ladan Samuelstorp och då kollar man vilket veckonummer det är och kör enligt skylten! Jämna veckor åt vänster och ojämna åt höger. Alla har skyldighet att se till att man kollar vilken vecka det är kör enligt den.
  2. När skjutning pågår och banan är öppen får körning ske på yttre slingan. Parkering sker då vid vägen som går genom yttre slingan med fördel vid grönytan på höger sida. Se bildVid körning med start vid yttre slinga (vid skjutning) kollar man vilket veckonummer det är och kör enligt skylten! Jämna veckor åt vänster och ojämna åt höger.

OBS!! De som kör MC till och från träning måste antingen starta vid Samuelstorp när det ej är skjutning eller vid parkeringen vid yttre slingan.

  1. Om banan är öppen och skjutning ej sker men bommen är stängd så parkerar vi utanför bommen och kör långsamt ner på vägen och startar vid Samelstorp. Självklart måste parkering utanför bommen vid militärens byggnader ske med militärens ok. Om Militär personal säger att ni ej får parkera där för tillfället får ni hitta en annan plats.

Slingan korsar vägar ett antal ggr och vi har väjningsplikt och det finns faktiskt en hel deltrafik på vissa av vägarna så ta det lungt och gör inga rivspår när ni kör över vägen

Banansvarig:
Niklas Larsson Tel.0703-76 06 52

Öppettider:

Måndag 16:00-21:30
Onsdag 16:00-21:30
Söndag 10:00-17:30