Farlig verksamhet

 

Via länken finner du de tider då skjutfältet är avlyst. Klicka först på länken, klicka sedan på Remmene och öppna pdf-filen för att se skjuttiderna. Länk till skjuttider

När det är skjutning är endast den delen av banan som ligger utanför ringvägen öppen, knattebanan är helt stängd.

Observera att det kan finnas fel i texten så dubbel kolla alltid tiderna med skylten vid garagen (betongplattan) om du är osäker. En bom kan vara fälld även om fältet inte är avlyst, då är tillträde förbjudet. Det är alltid du som är ansvarig för att ha koll om det är skjutning eller ej.

Från och med 2012-05-14 gäller även detta, men enligt vad Harri på skjutfältsexpiditionen tror kommer det inte hända särskilt ofta.

Meddelande om farlig verksamhet på Remmmene skjutfält kan ske med endast en dags varsel med anledning av att skjutfältet from 2012-05-14 är ett permanent R-(restriktions)område.

Kontaktuppgifter skjutfältsexpeditionen: 0513-40915

VISS FARLIG VERKSAMHET HÖRS INTE. ÖVNINGAR MED LASER OSV.
FÄLTET KAN ÄVEN VARA SPÄRRAT FÖR OBEHÖRIGA FÖR ANNAN
INSYNSSKYDDAD VERKSAMHET.