OXA (OEXPLODERAD AMMUNITION)

Vad gör jag om jag hittar militärt material?
 

Hittar du något som tillhör försvarsmakten och/eller är misstänkt farligt i naturen kring endurobanan gör följande:

– Försök avgöra om det är ammunition eller annat explosivt material. Är det vanlig ammunition lös eller skarp som är intakt så lämnas denna in i brevlådan vid skjutfältsexpeditionen. Är det något mer grovkalibrit eller av annan art ta ett foto och märk upp platsen men rör det ej och försök inte flytta det. SMS:a eller maila fotot till skjutfälstexpeditionen så tar de över och hanterar ärendet.

– Är det något som ej är farligt men som tillhör försvarsmakten så ta hand om det och kontakta sjkutfältsexpeditionen och rådfråga hur ni skall överlämna det.

– Lägg inget upphittat material i boden eller i klubbens skåp utan följ instruktionerna ovan.

Kontaktuppgifter skjutfältsexpeditionen: 0513-40915