Arbetsbeskrivningar


ARBETSBESKRIVNING BANANSVARIG FÄLTET

 • INFORMERA NYA MEDLEMMAR OM VAD SOM GÄLLER OCH HJÄLPA DOM IGÅNG
 • SE TLL ATT AKTUELL INFO OM BANAN FINNS PÅ HEMSIDAN ÖPPEN/STÄNGD MM
 • STÄNGA BANAN VID DÅLIGT VÄDER
 • SKÖTA KONTAKTEN MED SKJUTFÄLTS PERSONAL
 • I MÖJLIGASTE MÅN INFORMERA OM NÄR DET ÄR SKJUTNING OCH OM VI KAN KÖRA PÅ EN DEL AV BANAN ÄNDÅ
 • NÄRVARA PÅ MINST TVÅ STYRELSEMÖTEN PER ÅR

ARBETSBESKRIVNING HEMSIDEANSVARIG

 •  SE TILL ATT SIDAN ÄR AKTUELL
 • FÖRA IN NY INFO OM KLUBBEN DET ÄR DIG MAN KONTAKTAR OM MAN VILL HA IN NÅGOT PÅ SIDAN
 • SE TLL ATT SIDAN FUNGERAR
 • NÄRVARA VID MINST TVÅ STYRELSEMÖTEN PER ÅR

ARBETSBESKRIVNING KIOSK

 • SKÖTA ENKLARE KIOSKVERKSAMHET VID VÅRA STÖRRE AKTIVITETER
 • PRISER OCH PRODUKTER BESTÄMS I SAMRÅD MED STYRELSEN

ARBETSBESKRIVNING KNATTEANSVARIGA

  • HJÄLPA NYA MEDLEMMAR ATT ”KOMMA IGÅNG”
  • SKÖTA/SE TILL KNATTEBANAN
  • PLANERA ARBETSDAGAR VID BEHOV
  • NÄRVARA VID MINST TVÅ STYRELSEMÖTEN PER ÅR
 

ARBETSBESKRIVNING MATERIALANSVARIG

  • HA HAND OM INVETARIE LISTAN
  • VETA VAR ALLA KLUBBENS SAKER ÄR
  • DET ÄR TILL DIG MAN RINGER OM VILL HA TAG I NÅGOT/BOKA
  • SE TILL ATT ALLA SAKER FÅR UNDERHÅLL
 

ARBETSBESKRIVNING TÄVLINGSKOMMITE

 • ANORDNA ENKLARE KLUBBTÄVLINGAR
 • ARBETA ENLIGT”INSTRUKTION FÖR TÄVLING”
 • ORGANISERA/ANMÄLA TILL LAGTÄVLINGAR (12 TIMMARS MM)
 • ORGANISERA TRÄNINGAR INFÖR TÄVLINGAR TEX MÖRKERTRÄNING

I KOMMITEN SKALL TRE PERSONER INGÅ MINST EN AV DESSA SKALL SITTA I STYRELSEN .

 

ARBETSBESKRIVNING UTBILDNINGSANSVARIG

 • ANORDNA MINST EN LÄRARLEDD TRÄNINGSDAG PER ÅR
 • HA KONTAKT MED SVEMO GÄLLANDE UTBILDNINGSFRÅGOR
 • NÄRVARA VID MINST TVÅ STYRELSEMÖTEN PER ÅR