Tävlingkommiten

Daniel Hellstadius, Sven Öberg, Peter Andersson

Knatteansvariga

Fabian Aleryd, Per Norlander

Miljöombud

Henrik Dolk

Utbildnings Ansvarig

Per-Erik Andersson

Materialansvarig

Sven Öberg

Hemsideansvarig

Jörgen Lennstrand

Kiosk Vakant

Revisorer

Ingemar Landqvist, Egon Saxberg

Valberedning

Henrik Dolk, Mikael Lindén, Vakant

Föreningens ombud

David Molin