Miljöpolicy

 

Kullings MS verksamhet skall utformas så att klubbens medlemmar och publik som Väljer motorsport som fritidsintresse får den avkoppling och trivsel som de önskar.

Störningarna för omgivningen och skadorna på miljön skall hållas på lägsta tänkbara nivå

Till detta hör särskilt

Att miljöaspekterna angående ljudet, bränslet, tvättplatser och avlopp beaktas.

Att miljöaspekterna väga in när det gäller arrangemangens utformning, publikens trivsel samt banans beskaffenhet.

Att stor omsorg läggs på att undvika markerosion under terrängkörning.

( för närmare upplysningar om punkternas innebörd hänvisas till SVEMO`s miljöpolicy )

Klubbens miljöarbete är en uppgift för hela klubben och alla dess medlemmar.

Målsättningen med att miljöanpassa hela verksamheten kan inte genomföras av enskilda

personer eller sektioner.

Alla medlemmar har som uppgift att själva efterleva reglerna och informera andra besökare, publik, gäster och även klubbmedlemmar om vilka regler som gäller och varför de skall efterlevas.

 

Styrelsen biträds av Kullings MS miljöombud i miljöarbetet.

Miljöombudets arbete utförs på två plan.

Anläggningen och den vardagliga verksamheten samt i samband med arrangemang som genomförs i Kullings MS regi.

( i övrigt gäller ”arbetsbeskrivningen för Kullings MS miljöombud” )