Ordförande
Namn – Jörgen Lindroos
E-post – jorgen.lindroos@gmail.com
Telefon – 0733-379529

Kassör
Namn – Johan Halén
E-post – johan.halen13@gmail.com
Telefon – 0702-97 66 85

Sekreterare
Namn – Jonny Åhs
E-post – jonny.ahs@gmail.com
Telefon – 0733-614722

Ledamot
Namn – Jörgen Lennstrand
E-post – jorgen.lennstrand@telia.com
Telefon – 0705-451002

Suppleanter
Namn – Stefan Daun
E-post – stefan_d5@hotmail.com
Telefon – 0767-133987

Suppleanter
Namn – Niklas Larsson
E-post
Telefon – 

Suppleanter
Namn – Hampus Mattsson
E-post – 
Telefon –